Krzysztof Wostal

Krzysztof Wostal

Kilka słów o mnie.

Od roku 1995 nieprzerwanie zawodowo pracuję w obszarach związanych z niepełnosprawnością – jednocześnie podejmowałem też zatrudnienie w innych dziedzinach. Pracowałem na samodzielnych, bądź specjalistycznych stanowiskach, jak na przykład do spraw informatyki i personalnych, a także na stanowiskach kierowniczych. Ponadto prowadziłem autorski program w radio, a obecnie nierzadko jestem zapraszany do różnego rodzaju mediów w charakterze eksperta do spraw niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuję w branży szkoleniowej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności, na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. W roku 2016 byłem ekspertem na czterech debatach tematycznych poświęconym Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a w latach 2017-2019 byłem członkiem zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim, w przedsięwzięciu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA. Co jakiś czas prowadzę także wykład na Uniwersytecie Rolniczym.
Obecnie jestem nauczycielem w dwóch szkołach podstawowych. Od roku 2011 prowadzę również prelekcje dla uczniów Katowickich szkół w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Miejska Dżungla”. Ponad to jestem przygotowującym i prowadzącym audycje w ramach cyklu podcastów „Czas na społeczeństwo”.

Posiadam dyplom Technika Informatyka, a także Licencjat Administracji, który uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jestem magistrem pedagogiki, który to tytuł uzyskałem studiując na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i seminariach. Potrafię biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Znam alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia.
Współpracuję ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów, a także dla kadry dydaktycznej. Bywam także prelegentem w trakcie różnego rodzaju konferencji. Jestem zapraszamy do Żywych Bibliotek w charakterze książki. Ponad to sam jestem bohaterem książki biograficznej autorstwa Agnieszki Majnusz oraz mojego pt. „Życie w zachwycie… bez wzroku i słuchu.”. Byłem także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością„.

Od roku 1999 prowadzę działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Byłem między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem dwóch zarządów Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – również Wiceprzewodniczącym zarządu tej organizacji. Obecnie jestem członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – byłem jednym z inicjatorów jej powstania, a ponad to Prezesem Zarządu Fundacji Transgresja – byłem inicjatorem jej powstania.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach byłem kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymałem statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 zostałem wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 zostałem wyróżniony w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Byłem także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza.

Lubię m.in. podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, jeździć na rowerze, pływać kajakiem. Interesuję się tyfloinformatyką, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w służbie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności, projektowaniem uniwersalnym i transportem publicznym. Jestem otwarty na różne religie i światopoglądy. Uważam, iż w życiu najważniejsza jest miłość. Wierzę, że pozytywne nastawienie do różnych wydarzeń życiowych potrafi wiele dobrego zbudować.

W angielskiej budce telefonicznej ja na tle pustyni ja na wielbłądzie Ja z wężem
Moja twarz na tle pustyni Ja i Mur Berliński Ja przed Kapitolem w Waszyngtonie Moja ręka w paszcy krokodyla (National Museum of Natural History) - Waszyngton
Rozbijam kraba młoteczkiem Casa Batlo w moich dłoniach Krzysztof przed stadionem Camp Nou Krzysztof i rekin
ja w paszczy rekina Ja na tle Belwederu Ja na osiołku Ja palący fajkę wodną
Ja i piramidy w tle Ja na Dnie Przepaści Macochy Wspinaczka i jej trud widoczny na twarzy mej Poszedłem sobie zwiedzać jaskinię
Dugeons W Mdinie - ja w muzeum tortur, poznaję maski przewinień Ja w Dwejra Pływam sobie w Morzu Tyrreńskim - płynę w kierunku gór Stoję na dworcu kolejowym w Cagliari a za mną potężna lokomotywa

 • Ania i ja w autobusie

Warto zobaczyć

RSS Audycje z cyklu „Czas na Społeczeństwo”

 • CnS#10 – Kto to jest asystent osoby niepełnosprawnej? (Joanna Zarzycka)
  – Asystent daje samodzielność osobie niepełnosprawnej – mówi Joanna Zarzycka – asystentka osób z niepełnosprawnością ze Stowarzyszenia FAON z Katowic, która jest gościem Krzysztofa Wostala w kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo”. – Kiedyś byliśmy w sklepie z Panem, który był w związku małżeńskim od dziesięciu lat i dzięki wsparciu asystenta on po raz pierwszy swojej żonie kupił prezent niespodziankę – opowiada J. Zarzycka w trakcie rozmowy. Mówi o tym […]
 • CnS#9 – Pełnomocnik Marszałka Woj. Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. (Jan Zieliński)
  – Chcemy postrzegać osoby niepełnosprawne, jak każdego obywatela – mówi w kolejnej audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo” Jan Zieliński – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Gość Krzysztofa Wostala informuje o swoich zadaniach oraz o tym, gdzie i z jakimi sprawami mogą zwracać się do niego osoby z niepełnosprawnościami. Informacje Urzędu Marszałkowskiego dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie pod adresem: https://niepelnosprawni.slaskie.pl/. Artykuł CnS#9 – Pełnomocnik […]
 • CnS#8 – Jest niewidomy. Mógł nadal być masażystą. Jest prawnikiem. (Jarosław Put)
  – Wykonując ten zawód w Sosnowcu, w Zagłębiu… Okazało się, że jestem pierwszą osobą niewidomą, która np. usiłuje wejść do zakładu karnego, co było w tamtym czasie dla tych osób nie do pojęcia – mówi Jarosław Put, niewidomy radca prawny i społecznik, który jest kolejnym rozmówcą Krzysztofa Wostala w audycji z cyklu „Czas na Społeczeństwo”. Jarosław Put opowiada o swojej pracy, m.in. jako obrońcy z urzędu, którą zmienił na zawód radcy prawnego oraz o możliwościach […]
 • Zapraszamy na spacery sensoryczne połączone z warsztatami.
  Zapraszamy do udziału w niezwykłym przedsięwzięciu. „Zielone Katowice wszystkimi zmysłami poznawane” – spacery sensoryczne połączone z warsztatami dźwiękowo – fotograficznymi. Wsłuchać się w dźwięki lasu, szumu wody czy śpiewu ptaków; poznać dotykiem fakturę zielonych Katowic, poczuć zapachy, klimat oraz wyjątkowość miejsc, a następnie uwiecznić to na fotografii, papierze, rejestratorze dźwięku czy innym medium. Wszystko to będzie możliwe już niedługo dzięki Fundacji Transgresja oraz Instytucji Kultury im. Krystyny […]
 • Rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia: „Zielone Katowice wszystkimi zmysłami poznawane” – spacery sensoryczne połączone z warsztatami dźwiękowo – fotograficznymi”.
  Wsłuchać się w dźwięki lasu, szumu wody czy śpiewu ptaków; poznać dotykiem fakturę zielonych Katowic, poczuć zapachy, klimat oraz wyjątkowość miejsc, a następnie uwiecznić to na fotografii, papierze, rejestratorze dźwięku czy innym medium. Wszystko to będzie możliwe już niedługo dzięki Fundacji Transgresja i „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek”. W czasie spacerów osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (osoby, które mają problemy ze wzrokiem i/lub słuchem) będą […]