Życiorys zawodowy

DANE PERSONALNE:

Imiona i nazwisko: Krzysztof Piotr Wostal
Zamieszkały: Katowice
Poczta elektroniczna: Krzysztof @ Wostal . info

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2017 – obecnie: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides Katowice
Członek zespołu monitorująco – weryfikującego stopień wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Śląskie bez barier”
2017 – obecnie: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Mikołowie
Nauczyciel Tyflopedagog.
2016 – obecnie: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich olimpijczyków w Mikołowie
Nauczyciel Tyflopedagog.
2011 – obecnie: Prowadzenie w szkołach prelekcji na temat niepełnosprawności w ramach projektu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach „Miejska Dżungla”
2000 – obecnie: Indywidualne i grupowe szkolenia z zakresu: alternatywnych metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, obsługi klienta z niepełnosprawnością, komputerowe dla osób z niepełnosprawnością i inne dla różnych instytucji i organizacji
Instruktor
2015-2018: Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA – Katowice, Dąbrowa Górnicza
Prowadzący wykłady i ćwiczenia w ramach przedmiotu pod nazwą: Wykorzystanie komputerów w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących
2014-2018: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego – Kraków
Prowadzący zajęcia w ramach przedmiotu Edukacja przyrodniczo-leśna osób z niepełnosprawnościami
2014-2018: Wydział Filologii Uniwersytetu Śląskiego – Katowice
Prowadzący wykłady i ćwiczenia w ramach przedmiotu pod nazwą „Terapia Osób Głuchoniewidomych
2010 – 2018: Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM – Katowice
Prezes firmy
2014-2017: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa
Prowadzenie zajęć z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez osoby głuchoniewidome oraz z zakresu ekonomii w życiu codziennym dla tychże osób
2010 – 2012: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa
Doradca do spraw sprzętu rehabilitacyjnego
2011: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa
Pełnomocnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w województwie śląskim
2009 – 2010: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa
Instruktor zajęć komputerowych na pięciu warsztatach w Bydgoszczy w ramach projektu Wsparcie Osób Głuchoniewidomych Na Rynku Pracy
2009: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IN PLUS – Katowice
Dyrektor Do Spraw Planowania i Rozwoju
2007 – 2009: ALTIX Sp. Z o.o. – Warszawa
Kierownik Oddziału w Katowicach
2005 – 2009: Radio Piekary – Piekary Śląskie
Twórca audycji „Piekarski Informator Niepełnosprawnych” i jej współprowadzący
2006 – 2008: Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym SZANSA – Warszawa
Indywidualne i grupowe szkolenia nauczycieli, niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych
2006 – 2007: Oliwia Pierzchała – Piekary Śląskie
Telemarketer
2005 – 2007: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wostek – Piekary Śląskie
Właściciel
2004 – 2005: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bater Akumulatory – Katowice
Informatyk / Specjalista D.S. Personalnych
1995 – 2002: Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” – Ruda Śląska
Starszy Referent Administracyjny – samodzielne stanowisko D.S. Informatyki
W międzyczasie: Różne miejsca – ‘umowa o dzieło’, inne mniejsze zajęcia

WYKSZTAŁCENIE:

2010 – 2012: Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Dyplom: Magister Pedagogiki o specjalności: Aktywizacja i Rozwój Wspólnot Lokalnych
2004 – 2007: Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dyplom: Licencjat Administracji
1993 – 1995: Policealne Studium Informatyczne przy Zespole Szkół Górniczych w Katowicach
Dyplom: Technik Informatyk o specjalizacji: Programowanie Maszyn Cyfrowych

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE (istotniejsze kursy i seminaria):

2014: Kurs: Pracownik szyty na miarę – Katowice
2011: Kurs: Kreatywność – Katowice
2011: Kurs: Innowacyjność i Przedsiębiorczość – Katowice
2010: Program Departamentu Stanu USA: International Visitor Leadership – Washington, Philadelphia, Chicago
2010: Seminarium naukowe: System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu – Katowice
2010: Kurs: Transfer Profesjonalnych Rozwiązań Na Grunt Ekonomii Społecznej – Katowice
2009: Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej – Chorzów
1999, 2007, 2008, 2009, 2011: Konferencja: Reha for the blind in Poland – Warszawa
2008: Konferencja: SightCity 2008 – Frankfurt am Main
2007: Konferencja: Techshare 2007 – London
2006: Kurs: Europejski Fundusz Społeczny Jako Źródło Dofinansowań do Działalności Organizacji Pozarządowej – Ustroń Górski
2006: Kurs: Osoba Niepełnosprawna w Firmie – Katowice
2005: Seminarium: Źródła Finansowania Działalności Gospodarczej – Katowice
2003: Seminarium: Jak Pozyskiwać środki z Funduszy Unii Europejskiej – Katowice
2003: Seminarium: Alternatywne sposoby zasilania – Katowice
1997 – 1999: American Academy of English – Bytom
Kierunek: Język Angielski (US English)
1998: Kurs: Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych – Katowice
1997: Kurs: Niewidomi w USA – American Federation Of The Blind – Ustroń Górski
1996: Kurs: Administrowanie i Zarządzanie Siecią Novell Netware 4.1 – Katowice
1996: Kurs: Podstawy Małej Przedsiębiorczości – Katowice

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE:

 • sporządzanie korespondencji
 • znajomość pisma punktowego niewidomych – Brajla
 • znajomość metod komunikacji z osobą głuchoniewidomą – Alfabet Lorma, daktylografia i brajl do dłoni
 • orientacja w przepisach prawnych dotyczących niepełnosprawnych
 • znajomość podstaw języka XHTML

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

2018 – obecnie: Prezes Zarządu Fundacji Transgresja – inicjator jej powstania
2018 – obecnie: Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych GKS-u Katowice
2012 – obecnie: Członek Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – jeden z inicjatorów jej powstania
2014 – 2017 Wiceprzewodniczący zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
2012 – 2015: Członek Rady Nadzorczej fundacji Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych
2015: Pierwszy w Polsce głuchoniewidomy kandydat w wyborach do Sejmu RP
2008 – 2012: Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piekarach Śląskich
2007 – 2011: Członek zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
1999 – 2011: Delegat na Walne Zebranie Członków Śląskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie
2010: Członek Zespołu Eksperckiego Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
2005 – 2009: Przewodniczący Regionalnego Klubu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Bytomiu (jeden z inicjatorów jego powstania)
2009: Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „”IN PLUS””
2008: Członek zespołu d.s. likwidacji barier architektonicznych i społecznych, a także zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy Śląskim Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia i Niepełnosprawności
2006 – 2007: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Razem””
2004 – 2007: Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piekarach Śląskich
2001 – 2007: Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich
2006: Członek Komisji Opiniującej Powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich
2001, 2004 i 2005: Członek komisji Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznającej środki w ramach programu celowego „Komputer dla Homera”
2005: Radio Piekary – autorski program pt. „Piekarski Informator Niepełnosprawnych”
2003 – 2004: Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piekarach Śląskich
1999 – 2001: Zastępca przewodniczącego zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich
1999: Członek powiatowej komisji opracowującej program w ramach pierwszego ogólnopolskiego konkursu dla samorządów lokalnych pod hasłem „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”
nadal: Aktywny członek kilku organizacji

WYRÓŻNIENIA, WYDARZENIA:

2017: Współautor i bohater książki wywiadu (rzeki) Agnieszki Majnusz „Życie w zachwycie. Bez wzroku i słuchu”.
2015: Wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu „Lodołamacze”.
2012 – 2013: Jedna z twarzy kampanii informacyjno-promocyjnej w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych
2012: Bohater reportażu telewizyjnego Bożeny Klimus „Dotykanie świata” w TVP Info Katowice i TVP2
2012: Trzecie miejsce w finale ogólnopolskim konkursu „Lodołamacze”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w kategorii: „Otwarty rynek pracy” dla Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM
2012: Pierwsze miejsce w śląskim etapie wojewódzkim konkursu: „Lodołamacze”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w kategorii: „Otwarty rynek pracy” dla Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM
2012: Wicemistrzostwo Polski w Warcabach Klasycznych w III Mistrzostwach Polski Osób Głuchoniewidomych
2011: Wyróżnienie w plebiscycie PRZEDSIĘBIORCZY Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich w kategorii Innowacyjna Działalność Gospodarcza
2010: Wyróżnienie w konkursie „Integracji” „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2010”
2009: Statuetka „Idola” w kategorii „Osoba”, przyznana przez fundację „Szansa Dla Niewidomych”
2009: Uczestnictwo w programie telewizyjnym Anny Dymnej i Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Potrzebni” w TVP Info
2009: Nominacja w konkursie na Szkoleniowca firmy ALTIX Sp. Z o.o. ogłoszonego w 20-lecie jej powstania
2009: Jedna z twarzy kampani Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym pod hasłem „Weź Sprawy w Swoje Ręce”
2008: Mistrzostwo Polski w Warcabach Klasycznych w I Mistrzostwach Polski Osób Głuchoniewidomych
2008: 4 miejsce na I Mistrzostwach Polski Osób Głuchoniewidomych w Warcabach 100-polowych
2007: 4 miejsce na I Mistrzostwach Polski Głuchoniewidomych w Szachach
2007: Srebrna statuetka „Lodołamacza” W kategorii Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna, przyznana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim
2007: Uczestnictwo w autorskim programie telewizyjnym Anny Dymnej „Spotkajmy się” w TVP 2
2007: Uczestnictwo w reportażu Beaty Świerzewskiej z cyklu „Jesteśmy” w TV Polsat
2006: Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Niewidomych

ZAINTERESOWANIA:

 • Tyfloinformatyka
 • Polityka społeczna wobec niepełnosprawności
 • Psychologia pozytywna
 • Historia
 • Prawo wobec niepełnosprawności
 • Projektowanie uniwersalne
 • dostępna dla wszystkich przestrzeń cyfrowa
 • Religie, światopoglądy
 • Transport publiczny
 • Godka
 • inne wszechstronne zainteresowania

HOBBY:

 • czytanie książek i prasy społecznej
 • gra w szachy i warcaby
 • jazda na rowerze
 • pływanie
 • kolekcjonowanie zbiorów muzycznych i kufli

PREDYSPOZYCJE OSOBISTE:

 • punktualność
 • obowiązkowość
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • chęć do podejmowania nowych wyzwań
 • wysoki poziom zrehabilitowania
 • łatwość zapamiętywania

CELE ZAWODOWE:

 • Poszerzanie zdobytej wiedzy poprzez samokształcenie i kursy.
 • Poznanie profesjonalistów z doświadczeniem w różnych dziedzinach.
 • praca zgodna z zainteresowaniami i dająca satysfakcję.

NOTA PRAWNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wyrażam zgodę na kontakt w różnych sprawach za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, z wyłączeniem wiadomości o charakterze masowym.

Warto zobaczyć

 • Dziewczyny siedzą na plaży, a chłopak zachęca ich do skorzystania z masażu